Doç. Dr. Esin KASAP

1998 Yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

2000-2004 Yılları arasında Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığı uzmanlık eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Esin KASAP İzmir Tınaztepe Üniversitesinde Hastalarına hizmet vermektedir.

Okuduğu okullar ve Eğitimler İzmir Özel Türk Koleji
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Araştırma Hastanesi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi ve 2017 yılından bu yana da Tınaztepe Üniversitesi hastanesinde çalışmaktadır.

SERTİFİKALARI

Üremeye  Yardımcı  Tedavi (ÜYTE) Klinik Eğitim Sertifikası

YAYINLARI

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SCI &  SCI-EXP.

SCI  Dergiler

A1.Esra Bahar  Gur,Ozlem Ince,Guluzar Arzu Turan,Muammer Karadeniz,Sumeyra Tatar,Esin Celik,Murat Yalcin, Serkan  Guclu. Ultrasonographic visceral fat thickness in

the first trimester can predict metabolic syndrome and gestational diabetes mellitus. Endocrine (2014) 47:478-484  DOI 10.1007/s12020-013-0154-

       A2. Esra Bahar  Gur, Ozlem Ince, Mehmet Serkan Gur, Guluzar Arzu Turan, Guluzar Arzu Turan, Esin Kasap, Mine Genc,Şaban Adakan,Serkan Guclu.Color Doppler Sonographic Analysis of Pelvic Venous Blood Flow in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome, Poor Ovarian Reserve and Unexplained Infertility. The Journal of Reproductive Medicine. Yayınlanmak üzere kabul edildi.(JR-08754-15 Version 2)

A3. Saklamaz A, Calan M, Yilmaz O, Kume T, Temur M, Yildiz N, Kasap E, Genc M, Sarer    Yurekli B, Unal Kocabas G.Polycystic ovary syndrome is associated with increased osteopontin   levels. E J    Endocrinol. 2016  Apr;174(4):415-23. doi: 10.1530/EJE-15-1074. Epub 2015 Dec 23.

A4. Mıne Genç,  Oya Nermın Sıvrıkoz  ,Nur Sahın, Esın Celik,Gülüzar Arzu Turan,Serkan  Güçlü.  Does Uterine Prolapse  Alter Endometrial  Cyclooxygenase 2 Expression  and Promote the Development of Premalignant  Lesions?. Gynecologic and Obstetric Investigation. February 5, 2015  doi: 10.1159/000371348, (kontrol no: 1397036)

SCI-EXP

A5.Esin Kasap, Gülizar Arzu Turan, Fatma Eskicioğlu, Hakan Cengiz, Esra Bahar Gur, Oya Nermin Sivrikoz, Mine Genc & Osman Yılmaz.Comparison between resveratrol and cabergoline in preventing ovarian hyperstimulation syndrome in a rat model. Gynecological Endocrinology, 2016 Mar 3:1-7. [Epub ahead of print].  DOI: 10.3109/09513590.2016.1152575

A6.Esin  Kasap,Serap  Karaarslan,Mine  Genc,Esra B. Gur,Nur  Sahin, Serkan Guclu.The role of cytokines in first trimester pregnancy losses with fetal chromosomal anomaly. Ginekologia Polska  2015 Nov;86(11):827-32.  DOI: 10.17772/gp/57827

A7.Esin  Kasap, Ebru Emine Aksu, Esra Bahar Gur, Mine Genc, Fatma Eskicioğlu, Ayşe  Gökduman & Serkan Güçlü. Investigation of the relationship between salivary cortisol,  dehydroepiandrosterone sulfate, anxiety, and depression in patients with hyperemesis gravidarum.The Journal of Maternal Fetal Neonatal Medicine.2016 Feb 26:1-4. [Epub ahead of print]. DOI: 10.3109/14767058.2016.1140741

A8. Mine Genc , Berhan Genc , Nur Sahin , Esin Celik ,Guluzar A. Turan , Esra B. Gur and Serkan  Guclu. Endometrial pathology in postmenopausal women with no bleeding.Clımacterıc 2015;18:241–245.

A9. Neslin Sahin, Mine Genc, Esin Kasap,Aynur Solak,Berrin Korkut, Erkan Yilmaz. Anterior Sacral Meningocele Masquerading as an Ovarian Cyst: A Rare Clinical Presentation Associated with Marfan Syndrome.Clin Pract. 2015 Apr 24;5(2):752.doi: 10.4081/cp.2015.752. eCollection 2015.

 A10. Fatma Eskicioğlu,Alper Tunga Özdemir, Gülüzar Arzu Turan, Esra Bahar Gür, Esin Kasap, Mine Genç. The efficacy of complete blood count parameters in the diagnosis of tubal ectopic pregnancy. Ginekologia  Polska 2014 Nov;85(11):823-7.

A12. Esin  Kasap, Mine Genc, Gülizar Arzu Turan, Fatma Eskicioğlu,Ali  Saklamaz, ,Nur  Sahin, Serkan Guclu.The  Assocıatıon of Impaıred Gestatıonal  Glucose  Tolerance  Wıth Maternal and Fetal Outcomes. Clınıcal  and Experımental Obstetrıcs & Gynecology. Yayınlanmak üzere kabul edildi, 22 Haziran  2015.

A13. Esra Gur, Mehmet Gur, Ozlem Ince, Esin Kasap, Mine Genc, Sumeyra Tatar,Sultan Bugday,Guluzar  Turan, Serkan Guclu.Vitamin D deficiency in pregnancy may affect fetal thymus development. Ginekologia Polska. Yayınlanmak üzere kabul edildi .31Mayıs 2015

A14. Mıne Genç, Nur Sahin, Jale Maral, Esın Celik, aysun afıfe Kar, Pınar Üsar, Berrın Korkut,Serkan  Güclü. Does Bupivacaine and Fentanyl Combination for Epidural Analgesia Shorten the Duration of Labour?. Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2014; Early Online: 1–4.Doi: 10.3109/01443615.2014.991299, (Kontrol No: 1397129)

A15. Mıne  Genç,Esın  Celik, Fatma  Eskicioglu, Esra Bahar Gür, Seçıl Karaca Kurtulmus,Ebru Güleç, Serkan Güçlü. The Relationship Between Uterine Prolapse And Premalignant Endometrial Pathology. Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology , (Kontrol No: 1397300)(Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında). 13 Ocak, 2015

Uluslararası hakemli dergiler

 A16.  Esin Kasap, Mine Genc, Neslin Sahin, Esra Bahar Gur, Oya Nermin Sivrikoz. A 72-year-old Patient with Dermoid Cyst.American Journal of Medical Case Reports, 2015, Vol. 3, No. 4, 105-107 DOI:10.12691/ajmcr-3-4-5

A17. Esin Kasap, Mine Genc,Neslin Sahin,Esra Bahar Gur,Nur Sahin.Pyometra, a Rare Disease of Uterus: A Case Report.  Gazzetta Medica Italiana. Yayınlanmak üzere kabul edildi.23 Şubat 2016

A18. Esin Kasap,Serap Karaarslan,Esra Bahar Gur,Mine Genc,Nur Sahin,Serkan Guclu. Investigation of the roles of cyclooxygenase-2 and galectin-3 expression in the pathogenesis of premenopausal endometrial polyps.Journal of Pathology and Translational Medicine. Yayınlanmak üzere kabul edildi. 08-Mar-2016

A19.Esra Bahar  Gur,Guluzar Arzu Turan, Ozlem Ince,Muammer Karadeniz,Esin Kasap,NurSahin,Serkan  Guclu. Effect of Ramadan fasting on metabolic markers, dietary intake and abdominal fat distribution in pregnancy . Hippokratia. Yayınlanmak üzere kabul edildi.

 No 054/2015.

A20. Mine Genc, Nur Sahin, Jale  Maral, Esin Celik ,Aysun Afife  Kar,Pınar  Usar,Berrin Korkut, Serkan Güçlü . Caesarean Section with Spinal Anesthesia and Postspinal

Headache. American Journal of Obstetric & Gynecologic Research 2014, 1:1-7

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.Ali  Saklamaz,Muhittin Akyıldız,Esin Celik,Mine  Genc,Berrin Korkut,Murat  Yalçın,Halil  Aykır&Ozlem Ozenturk Kırgız. Ostoepontin,hs-CRP levels in gestational  diabetes  mellitus.16 th  European Congress of Endocrinology, Wroctaw, Polanya, 3-7 Mayıs 2014.

B2.Esın  Kasap,Gülüzar Arzu Turan,Fatma Eskıcıogu, Hakan Cengız, Esra Bahar Gür,

 Oya Nermın Sıvrıkoz, Mıne Genç,Osman  Yılmaz (2016). Comparison between resveratrol

and cabergoline in preventing ovarian hyperstimulation syndrome in a rat model. Alpha

2016 Scientists in Reproductive Medicine 11th Biennial Conference (Poster), (Kontrol No:

2722691)

                     C.Ulusal haekemli drgilerde yayımlanan makaleler

1. Nurgül Başoğul, Ömer Başoğul ,Esin Çelik , Mehmet Onur Karaatlı , Esra Bahar Gür,

Şivekar Tınar. Fetal over kisti. Göztepe Tıp Dergisi 20: 116-117, 2005

2. Nurgül Başoğul , Ömer Başoğul, Merih  Hanhan, Esin Çelik, M. Onur Karaatlı, Mine Öztürk,Şiivekar Tınar. Diagnosis,Follow up and  Postpartum  Results  of  Fetal  İntraabdominal  Pathologies J.Turkısh  German Gynecol Assoc  Vol. 5, Suppl. 1, 2004

3. Esra B. Gür, Muzaffer Sancı, Serkan Gür, Esin Çelik,Mine Genç,Çiğdem İspahi,Hayal Boyacıoğlu Çelik,M.Genç,Ç.ispahi,H.Boyacıoğlu:Tamoksifen Kullanımına Bağlı Olarak Endometriumda Meydana Gelen Değişikliklerin Önlenmesinde Lenonorgestrel Salan  İntrauterin  Araçların Yeri. Klinik  Bilimler@ Doktor 10(1) 101-106,2004

4. G.Yeşilkaya  Ersoy, Cüneyt E.Taner, Afet Ege, Esin Çelik,Ahmet Güler. Overin  Berrak  Hücreli Karsinomu.Göztepe  Tıp  Dergisi Göztepe Tıp Dergisi 20: 98-100, 2005.

5. Muzaffer Sancı, E.Bahar GÜR, Serkan Gür, Esin Çelik, Seçil Kurtulmuş,Hayal Boyacıoğlu: Preterm Erken Membran Rüptürlü  Hastalarda Doğuma kadar Geçen Süre ile Oligohidramnioz Arasındaki  İlişki: Klinik  Bilimler@Doktor 11(3)  sf:300-306,2005

6. Şivekar Tınar, Ahmet Aksoylar, Esin Çelik, Deniz Öztekin  Can: Vaginal  Agenezide ABBE-MCİNDOE  Tekniği.Jinekoloji  ve Obstetrik  Dergisi  18(4) sf: 241-245,2004

7. Esin Çelik,  Şivekar Tınar, Sefa Kurt, Esra B.Gür.Tek  Taraflı  Nonkomminikan Uterus  Diselfis:  Göztepe  Tıp  Dergisi  20(2)  sf: 118-119,2005

8.İbrahim  Gülhan, Nuket Eliyatkın,Arsenal Sezgin,Esin Çelik,Hakan Postacı. Servikovaginal Smear Sonuçlarımızın AnaliziVe Perinükleer Halo’ nun Önemi.İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of İzmir Hospital) 14(1):1-4,2008

9. Işın Kaya, Gülüzar Arzu Turan, Yeter Selma Ülker, Mine Genç, Esin Kasap, Esra Bahar Gür, Berrin Korkut, Sümeyra Tatar. Tekrarlayan Gebelik  Kayıplarında  Sitogenetik Analiz .

 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 66-70

10.Musa Saraçoğlu,Hakan Öztürk,Mine Genç, Esin Çelik.Kadınlarda Stres İnkontinansın Farmakolojik Tedavisi .The  Cystoscope online  dergisi (255-261),2015

11. Esin Kasap, Berrin Korkut, Mine Genç, Nur Şahin,Gülüzar Arzu Turan. Sigmoid Kolonda Rahim İçi Araç: Nadir Görülen Olgu. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 19(2): 104-106,2015

12. Esin Kasap,Mine Genc,Berrin Korkut,Neslin Sahin,Sibel Demir.Meigs’ Syndrome with Elevated Serum CA125: Case Report. Journal Of Contemporary Medicine2016;6(2): 114-117

13. Mine Genc,Esin Kasap,SerkanGuclu.Postmenopozal Kanama Nedeniyle Histerektomi Uygulanan Hastaların Patolojik Sonuçlarının  Değerlendirilmesi. Journal Of Contemporary Medicine 2016;6(1): 6-10

14. Esin Kasap,E.Ebru Aksu,Nur Şahin, Serkan Güçlü.,Esra B. Gur. Doğum Şeklinin Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi Var mıdır? Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Dergisi. Yayınlanmak üzere kabul edildi.  TERH-43265  2016

15. Mine Genç, Oya  Nermın Sıvrıkoz,Berhan Genç,Sefa  Kurt,Esin  Çelik (2014). Synchronousprimary endometrial carcinoma and metastatic malignant melanoma in an ovarian cystic teratoma. Turkish Journal of Pathology. Doi: 10.5146/tjpath.2013.01215, (Kontrol No: 1403799)

16. Esra Bahar Gür, Gülüzar Arzu Turan Sultan Buğday,Esin Kasap, Esma burçak Zengin, Sümeyra Tatar, İrem Hepyılmaz, Serkan Güçlü. Gebeliğin son üç ayında çalışmaya devam etmenin postpartum depresyona etkisi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi Cilt: 53 Sayı: 1 Nisan 2015

17. Esra Bahar Gur,Esin Kasap,Mine Genc,Sumeyra Tatar,Sultan Buğday,Guluzar Arzu Turan,Ayda Haksever,Ciğdem Takma,Serkan Guclu. Maternal Vitamin D Eksikliği Yenidoğanın Gecici Takipnesi İcin Bir Risk Faktoru Olabilir. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015;25(4):231-6. doi: 10.5336/ gynobstet.2014-42612

18.  Gülüzar Arzu Turan, Isın Kaya,Mıne Genç,Esın Kasap,Fatma Eskıcıoglu,Esra Bahar Gür,Sümeyra Tatar,Nur Sahın (2015). İn vitro Fertilization (IVF) Failure . International Medical Journal of Sifa University, 2(3), 49, Doi: 10.4103/2148-7731.166854, (Kontrol No: 2700624)

19. Isın Kaya,Gülüzar Arzu Turan,Fatma Eskıcıoglu,Esra Bahar Gür,Mıne Genç, Sümeyra Tatar,Esın Kasap (2016). Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Çiftlerde Kromozomal Anomaliler ve Polimorfizmler :Retrospektif Bir Çalısma. Izmir Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 20(1), 11-18., (Kontrol No: 2782316)

20. Gülüzar Arzu Turan,Esra Bahar Gür,Sümeyra Tatar,Mıne Genç,Esın Çelık,Serkan Güçlü (2015). Sezaryen Skar Gebeligi Yönetimi:Olgu Sunumu. Izmir Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 19(4), 200-202., (Kontrol No: 2700693)

T11                                                                                                                     

1211

D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Esin Kasap,Serap Karaarslan,Mine Genç,Esra Bahar Gür,Nur Şahin,Serkan Güçlü.

 The Role Of Cytokines in 1st Trimester Pregnancy Losses With Fetal Chromosomal Anomaly.TSRM 2014  6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 06-09 Kasım 2014 Belek- Antalya

2. Esra Bahar Gür, Özlem İnce,Mehmet Serkan Gür,Gülüzar Arzu Turan,Sümeyra Tatar

Esin Çelik,Mine Genç. Polikistik Over Sendromu, Azalmış Over Rezervi Ve Açıklanamayan İnfertilitesi Olan Kadınlarda Pelvik Venöz Dolaşımın Doppler Sonografi İle Değerlendirilmesi.TSRM 2014   6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 06-09 Kasım 2014 Belek- Antalya

3. Fatma Eskicioğlu, Alper Tunga Özdemir, Gülüzar Arzu Turan, Esra Bahar Gür, Esin Kasap , Mine Genç .Tubal Ektopik Gebelik Tanısında Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Yeri. TSRM 2014  6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 06-09 Kasım 2014 Belek- Antalya

4. Mine Genç, Serkan Güçlü, Serap Karaarslan, Neslin Şahin, Esin Kasap. Over Torsiyonu Olan Vakalarin Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgularinin Değerlendirilmesi.13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

5. Mine Genç, Serkan Güçlü, Serap Karaarslan, Neslin Şahin, Esin Kasap. Overin  Matür Kistik Teratomunun Klinik Radyolojik ve Histopatolojik Özellikleri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

6. Mine Genç, Serkan Güçlü, Esin Kasap. Adenomyozis ve Eşlik  Eden Jinekolojik  Patolojiler. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

7. Mine Genç, Serap Karaarslan, Neslin Şahin, Ali Saklamaz, Belkıs Uyar,Serkan Güçlü, Esin Kasap. Overin Dev Mikst Tip Seks Kord Stromal  Tümörü. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

8. Mine Genç, Nur Şahin, Esin Çelik,Jale Maral, Aysun Afife Kar, Pınar Uşar, Berrin Korkut, Serkan Güçlü, Şeyda Canlı.. Epidural  Analjezide  Bupivakain ve  Fentanil  Kombinasyonu  Doğum  Eylemi  Süresini Kısaltıyor  Mu? 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

9. Mine Genç, Berhan Genç, Nur Şahin, Esin Çelik, Gülüzar Arzu Turan, Esra Bahar Gür, Serkan Güçlü. Postmenopozal Dönemde  Vaginal  Kanama  Açısından  Asemptomatik  Hastalarda Endoemtrium  Patolojileri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

10. Mine Genç, Esra Bahar Gür, Fatma Eskicioğlu, Esin Çelik, Serkan Güçlü. Uterin Prolapsus ve Premaling Endometrial  Patoloji  Sonuçları. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

11. Mine Genç, Berhan Genç, Aynur Solak, Liya Alkılıç, Murat Uyar, Serkan Güçlü, Esin Kasap. Siklopi Ve Holoprosensefali. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

12. Mine Genç, Serap Karaarslan, Neslin Şahin, Ali Saklamaz, Serkan Güçlü, Belkıs Uyar, Esin Kasap. Overin  Nadir Görülen Benign  Tümörü; Ovaryan  Hipertekozis. . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

13. Esin Kasap, Mine Genç, Neslin Şahin, Esra Bahar Gür, Nur Şahin. Uterusun  Nadir  Görülen  Hastalığı  Pyometra. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

14. Esin Kasap, Mine Genç, Neslin Şahin, Oya Nermin Sivrikoz. İnvasive Ductal Karsinomla beraber görülen Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Sendromu: A Case Report. . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

15. Esin Kasap, Mine Genç, Neslin Şahin, Esra Bahar Gür, Oya Nermin Sivrikoz. 72  Yaşında  Dermoid Kist  Olgusu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

16.  Esra Bahar Gür, Gülüzar Arzu Turan, Sultan Buğday, Esin Kasap, Esma Burçak Zengin, Sümeyra Tatar, İrem Hepyılmaz, Serkan Güçlü. Gebeliğin son üç ayında çalışmaya devam etmenin postpartum depresyona etkisi. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Medicine 2015 Kongresi, (Kontrol No: 1475011)

17.Işın Kaya,Gülüzar Arzu Turan,Yeter Selma Ülker,Mine Genç,Esin Çelik, Esra Bahar Gür.Tekrarlayan Gebelik kaybı olan hastalarındüşük materyallerinde sitogenetik analiz sonuçları.IV.Üreme tıbbı Derneği Kongresi 26-29 Eylül 2013 ,Belek/Antalya

18. Esra Bahar GUR, Mehmet Serkan GUR, Ozlem INCE, Esin KASAP, Mine GENC, SumeyraTATAR, Sultan BUGDAY, Guluzar Arzu TURAN, Serkan GUCLU.Correlation of fetal thymus size with cord blood vitamin D.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Medicine 2015 Kongresi. 23 – 25 Nisan 2015  İstanbul Grand Cevahir Hotel.

19. Esra Bahar Gür, Ozlem Ince, Guluzar Arzu Turan, Muammer Karadeniz, Sumeyra Tatar, Esin Celik, Murat Yalcın,Serkan Guclu. Can ultrasonographic visceral fat thickness in the first trimester be  deterministic for metabolic syndrome and gestational diabetes? Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi kursu 2013, (Kontrol No: 1421882)

20. Esra Bahar Gür, Esin Kasap, Mine Genc, Sümeyra Tatar, Sultan Buğday, Gülüzar Arzu Turan, Ayda Haksever, Çiğdem Takma, Serkan Güçlü.Fetal vitamin D eksikliği yenidoğanın geçici taşipnesi için bir risk faktörü müdür? Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Medicine 2015 Kongresi, (Kontrol No: 1475074)

21.  Mıne  Genç, Neslın  Sahin, Jale  Maral, Aysun Afıfe Kar, Esın  Celik,Berrın Korkut,

Pınar  Usar,Serkan Güçlü. elektıf sartlarda spınal anestezı ıle sezaryene alınan hastalarda bas agrısının en önemlı nedenı nedır?. 11. jınekolojı ve obstetrık kongresı, (kontrol no: 1431646)

22. Esra Bahar Gür, Gülüzar Arzu Turan, Özlem İnce,Muammer Karadeniz,Sümeyra Tatar, Esin Çelik,Nur Şahin,Serkan Güçlü. Gebelikte Ramazan Orucunun Metabolik Parametreler, Diyet ve Abdominal Yağ Dağılımına Etkisi. 12. ulusal jinekoloji ve obstetri kongresi ve 6. akdeniz ülkeleri jinekoloji ve obsterik fedarasyonu kongresi, (kontrol no: 1420754).

Sertifika

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Egitim Sertifikası, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Planlaması Kısırlık Arastırma ve Uygulama Merkezi, Sertifika, 01.07.2013 -14.01.2014 (Ulusal)

betmatik Onwin Giriş deneme bonusu veren siteler betboo bahis siteleri